MN 23.8.2017

Z Milevských novin jsem se dozvěděl, že kulturní komise rady města má výhrady k prodeji zmrzliny na chodbě domu "U soudu." Co vše může být jablkem sváru. Loni zastupitelstvo smetlo ze stolu vyjádření sdružení ANO k odchodu mladých občanů s tím, že je málo konkrétní. Zastupitelstvo samo ale žádná nápravní opatření nenavrhlo, ačkoliv někteří politici si tento problém vzali za svůj. Ani kulturní komise nahledala návrh, zda prodej oblíbeného dezertu přemístit do provozovny či redisponovat prostor na chodbě třeba vhodným přepažením pomocí paravanu.

Nyní sledávám nedostatečnost v informovanosti, která se týká pro občany důležitého zájmu. Milevské posvícení. Proč se odkaz na tuto akci objevil až dnes, 19.8.2017 odpoledne, vždy to bylo měsíc předem. Nemá snad město dostatek odborníků? Co dělá kulturní komise pro občany?

Restaurace U soudu je vítaným útočištěm nejen pro občany ale i návštěvníky města. Konečně, pohostinství v centru obce je nanejvýš žádoucí službou. Mimoto, v tomto gastronomickém stánku se pořádají také ečery s tancem pro střední generaci. Bude případně tuto službu poskytovat Městská knihovna? Jde o to, aby situace neskončila jako v DK, kde město spěchalo na uvolnění prostor provozovny v suterénu a nakonec je tam sklad Maškarního sdružení. Předpokládám alespoň to, že řádně hradí nájem.