Byl zadán požadavek, spínat čerpadla s nastavitelným časovým odstupem tak, aby nedocházelo k přetížení a výpadkům napájení při jejich startu. Řešení bylo realizováno pro automaty Simatic S7-300 v jazyku STEP 7 V5. Nicméně pro snadné zobrazení a simulaci chodu jsem jej převedlo do prostředí LOGO!soft.

Vstup I1 je termostat, který hlídá teplotu kontejneru. V případě dosažení kritické teploty sepne čerpadla pro doplnění chladící směsi. Vstup I2 reprezentuje přepínač Automaticky/Manuálně. Při manuálním řízení si čerpadlo hlídá obsluha. Časový posun hlídá obvod zpožděného zapnutí a to jak při sepnutí (B03) tak vypnutí obvodu (B06). Samotný spínač zastupuje samotržné relé (B02), jehož výstupní stav je ovládán signálem na vstupu Reset.

Schema obvodu v FBD:
Spínání ve tvaru FBD

Schema obvodu v LAD:
Spínání ve tvaru LAD