Analog Devices, Inc., http://www.analog.com

Produkt: AD8339
DC to 50 MHz, Quad I/Q Demodulator and Phase Shifter
Přímý komparátor do 50MHz, 4-cestný vstupně/výstupní demodulátor s posunem fáze
Náleží mezi produkci prvků společnosti Analog Devices v oblasti modulátorů a demodulátorů pro oblast RF ICs (Radio Frequency Integrated Circuits, integrované obvody pro oblast vf). Pokrývají celou oblast signálů od výkonných funkčních bloků pro průmyslové použití až po vysoce integrované ISM pásma (Industrial, Scientific and Medical radio bands, radiová pásma pro průmysl, vědu a lékařství) a širokopásmová jednočipová přenosová řešení. Tyto produkty zahrnují DDS a PLL syntezátory, RMS detektory, logaritmické zesilovače, VGA zesilovače, výkonové zesilovače, LNA zesilovače, předzesilovače, mixery a přímo konvertující modulátory a demodulátory. Tyto produkty jsou podporovány návrhářskými nástroji a obvody od Lab (TM).

Zařízení:
 • 4 cestný integrovaný I/O demodulátor
 • nastavitelných 16 fází na každý výstup (360/16 = 22.5 stupně na krok)
 • rozdílová demodulační přesnost:
  fázová přesnost: +-1 stupeň
  amplitudová nevyváženost: +- 0.05 dB
 • vlnový rozsah:
  4LO: LF do 200MHz
  RF : LF do 50MHz
  základní rozsah: určen externí filtrací
 • rozsah dynamického výstupu: 160 dB/Hz
 • LO řízení: > 0dBm (při 50 Ohm), terminovaná sinusová vlna
 • napájení: +- 5 V
 • spotřeba: 73 mW/kanál (290 mW celkem)
 • vypnutí pomocí SPI (každý kanál i celá jednotka)
Použití:
 • zobrazování v lékařství (CW ultrazvukový vlnový přenos)
 • systémy fázových polí - radar, přizpůsobivé antény
 • komunikační přijímače
Obecný popis:
AD8339 je 4 cestný I/Q demodulátor nastavený pro řízení nízkošumovým předzesilovačem s diferenciálními výstupy. Je optimalizovaný pro funkci nízkošumového zesilovače v rodině procesorů AD8332/AD8334/AD8335 z VGAs. Sestává ze 4 identických I/Q demodulátorů každý se 4mi lokálními oscilátory (LO) na vstupu, jimiž je vstupní signál rozdělen a generují potřebný posun fáze mezi 0-90 deg interních LO pro řízení mixerů. 4 I/Q demodulátory lze použít nezávisle na sobě (za předpokladu, že akceptujeme společný LO), protože každý má vlastní RF vstup.

Spojitá vlna analogového signálového přenosu (ABF) a I/Q demodulace jsou spojeny v samostatném 40-pinovém vysoce kompaktním čipu, který dělá AD8339 zvláště vhodným pro ultrazvukové snímače s vysokou rozlišitelností. V ABF systému se dosahuje časové koherence důsledkem vhodné fázové pozice a součtu vícenásobných přijímacích kanálů. Pin určený k resetu synchronizuje násobné IC a tím startuje každý LO dělič v tomtéž kvadrantu. na každý kanál lze použít 16 programovatelných fázových přírůstků po 22.5 deg. Např. jestliže je Kanál 1 použit jako referenční a Kanál 2 má I/Q fázové řízení 45 deg pak může uživatel fázi Kanálu 2 s kanálem 1 vyrovnat volbou opravného kódu.

Smíšené výstupy jsou v proudovém tvaru vhodné pro součet. Nezávislé I/Q smíšené proudové výstupy jsou sečteny a konvertovány na napětí s nízkým šumem, vysoce dynamickým rozsahem, proudově-napěťovým zesílením s proměnnou impedancí, jako např.AD8021 nebo AD829. Následuje sumarizace proudů, složený signál je použitelný pro analogově-digitální konvertory (ADC) s vysokou rozlišitelností, jako např. AD7665 (16-bit, 570 kSPS).

SPI - port slučitelného sériového rozhraní zajišťuje jednoduchý program fáze každého kanálu. Rozhraní umožňuje skvělý sled posunem dat skrze každý čip z SDI to SDO. SDI také dovoluje vypnutí každého samostatného kanálu a celého čipu. V průběhu vypnutí zůstává sériové rozhraní aktivní a tak lze zařízení znovu programovat.

Dynamický rozsah je typicky 160dB/Hz v I/Q výstupech. AD8339 je dodáván v pouzdře 6x6 mm, 40-pin LFCSP a je určený pro rozsah průmyslových teplot -40 až +85 deg.

Legenda:
DC - Data Convertor, datový měnič
I/Q - Input/Qain, vstup/výstup, zisk
LNA - Low-Noise Amplifier, zesilovač s nízkým hlukem /odstup signál-šum/
LF - Low Frekvency, nízká frekvence
RF - Radio Frekvency, rádiová frekvence = VF
LO - Local Oscilator, lokální oscilátor
Lo - Low output, nízká úroveň signálu
Hi - High Output, vysoká úroveň signálu
CW - Continuous wave, nepřetržitá vlna
SPI - Serial Peripheral Interface, sériové rozhraní, např. RS232 /COM1, COM2/
VGAs - Variable Gain Amplifiers, zesilovače s proměnným ziskem
IC - Integrated Circuit, integrovaný obvod
ABF - Analog BeamForming - analogová technika vlnového přenosu
LFCSP - Lead Frame Chip-Scale Package, tvar pouzdra mikročipu
SDI - Serial data In, sériový vstup dat
SDO - Serial data On, sériový výstup dat
DDS - Direct Digital Synthesized, přímá digitální syntéza
PLL - Phase-Locked Loop, fázově vázaná smyčka, komparační generátor
SPS - Signal per Second, počet zpracovaných signálových přenosů/sec, jednotka rychlosti přenossu