Tak jako každé čtyři roky i nyní nastal čas účtování. Blíží se volby. Před výběrem vhodných kandidátů je žádoucí se ohlédnout zpět, jak si uchazeči o pozici v komunální politice vedli v uplynulém volebním období. Jihočeši 2012 na nás shlíží zpoza každého rohu. Strana nově shromáždila na kandidátce vedoucí a ředitele místních institucí a zájmových klubů. Buduje si tak pozici významného hráče a zajistila si jejich loajalitu. Nicméně je tady problém. Zastupitel Pavlečka a prodej domu v Sibiřské. Nezaznamenal jsem jeho vyjádření k nařčení z osobního prospěchu v souvislosti s prodejem. Neozvala se ani strana. Jako člen zastupitelstva musel znát podmínky prodeje domu v sousedství a přesto jednal v rozporu z etikou ale i zákonem o obcích. V jeho §83 se uvádí: „Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce,… hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.“ Jen připomenu, že tento zastupitel při projednávání prodeje v únoru i květnu 2018 chyběl. Neslyšel jsem ani hlasy z řad mravokárců, kteří kontrolují přístup k profesním a funkčním pozicím v Milevsku. Postoj zastupitele Pavlečky považuji za nepřijatelný. Strana se ale o prvenství znovu uchází a pro Milevsko chce pracovat.

Volební program KDU-ČSL je směrován na dobudování centra města jako místa volnočasových aktivit občanů. Přála by si, aby občané trávili v centru každé odpoledne. Současně ale odmítá obchvat města. Občany v centru bude tedy obtěžovat hluk a výfukové plyny projíždějících nákladních vozů. Strana významně obměnila kandidátku, na níž zůstává členka volební komise, jejíž počínání bylo významně kritizováno. Ústy lídra Kostínka se však strana její účasti ve volební komisi nevzdá. Alibistické rozhodnutí nadřízeného orgánu ujistilo delegující stranu, že nic neporušila. Ani tady se nikdo z horních řad neozval. Tamtamy bijí na poplach. Strana nabízí alternativu pro rozvoj města. A i proto je třeba se zodpovědně rozhodnout.

Od ODS jsem v končícím volebním období zaregistroval dvě chvályhodné aktivity. Návrh na odvolání místostarosty a na snížení počtu zastupitelů. Pozitivní je i fakt, že se strana dokáže kriticky postavit ke své minulosti. Nelze však zapomenout na obsazování míst ve vedení městských společností v době, kdy strana vedla město. Není mi zřejmý pojem „rozšiřovat moderní technologie ale současně zachovat lidský přístup,“ uvedený ve volebním programu. ODS nechce město duchů. Končící zástupci ANO 2011 na tuto skutečnost opakovaně upozorňovali, ale zastupitelstvo jako celek informaci vždy smetlo ze stolu. A hle, participovat na migraci mladé generace se stává dobrým volebním tahákem. ODS se jako jediná nezúčastnila setkání s voliči.

KSČM svoji ideologii nezapře. Má velmi stabilní základnu. Její dvojice reprezentantů je nezničitelná. Otázka zní, zda je k mání i vhodný náhradník. Strana má strohý program. Chce zachovat bezpečnost a pořádek, tedy pro redukci počtu příslušníků městské policie nejspíš hlasovat nebude. Problém se v minulosti řešil, ale současní lídři stran jsou s prací městské policie spokojeni! A vy také?

TOP09 si vzala jako posilu Nezávislé. Stala se partou fajn aktivních lidí, kterým není Milevsko lhostejné. Z jejich bodů volební nabídky jsem se však nedozvěděl, jak chtějí své sliby naplnit. Svobodní slibují držet slovo, realizovat své cíle v duchu hesla: „Za Vás a pro Vás.“

Místní ČSSD v minulých volbách vůbec nedopadla dobře. Kandidátka nebyla příznivá. Lídr strany neobhájil svou pozici, skončil v druhé polovině volebního spektra. Občané k jeho osobě měli výhrady. A přesto se stal místostarostou. Dokonce byl navržen na odvolání za nedostatečný návrh rozpočtu. Místostarosta Třeštík ale svoji pozici k dispozici nenabídl. Nakonec, starosta města si tandem s ním chválí. Zastupitele a radního Františka Koutníka jsem neslyšel mluvit. Ve společnosti ale tak málomluvný nebývá. Avšak o své zkušenosti a znalosti se prý strana ráda podělí.

Hnutí ANO 2011 se ujal nový volební zmocněnec, který již v zastupitelstvu i radě města působil, ale s místními komunálními politiky se minul. Marně hledám v paměti, co po novém reprezentantu tohoto hnutí v Milevsku zůstalo. Kandidátka vznikla narychlo. Začátkem srpna, tedy po uzávěrce, na ní bylo jen 6 kandidátů. Zaujala mě slova lídra hnutí: "…lidé se zajímavými profesními i osobními zkušenostmi, kteří jsou kompetentní a mají energii měnit věci k lepšímu." Kandidátka je zcela nová, zůstali jen dva příslušníci hnutí. Také náhradní zastupitel Kaleja, který se s původní sestavou ANO rozešel, ale asi nikomu není jasné, proč tedy nesložil mandát. I vzhledem ke své nízké aktivitě. Příslušníci tohoto seskupení podali v končícím volebním období řadu návrhů, které ale z jeho pozice opoziční strany nebyly akceptovány. Budou ti noví alespoň takto aktivní?

Když to vše sečtu, snadno se doberu k cíli. Především, v Milevsku platí pravidlo číslo 1: „Kdo má funkci, nemůže být bez funkce.“ Funkci prostě nelze odejmout. Ať funkcionář jakkoliv selže, nikdo z řad příslušníků komunální politiky jej nekritizuje. Chodí se kolem po špičkách. Vždy jde o související odměnu. V politice je navíc odměna spojena jen s funkcí, nikoli s výkonem. Tento princip je přenesen z pracovního prostředí. Zaměstnavatel propouští, ale pracovník s funkční pozicí si nemusí dělat starosti, i když se stane zcela nadbytečným. Kamarádi se mají rádi.

Členové dozorčích rad městských společností jsou jmenováni na dobu neurčitou. Změna na omezenou dobu se dosud nerealizovala. Malá domů pro politiky. Kdo je navržen, je i zvolen. Nemusí nic prokazovat, neskládá žádné účty. Nezáleží na kvalifikaci ani zkušenostech. Je tedy kontraproduktivní, když politik prezentuje, kolik let v dozorčí radě strávil jako svůj úspěch. Člen Kontrolního výboru však nemůže být současně členem dozorčí rady. Střet zájmů v tomto případě vyplývá z výkladu zákona o obcích. Kontrolní výbor smí kontrolovat usnesení rady obce v působnosti valné hromady příslušné společnosti, jíž je obec zřizovatelem.

Na jednání zastupitelstva se také snadno pozná, kdo kam patří. Kdo je snaživý podnikatel, zdatný živnostník a kdo spokojený zaměstnanec s definitívou. Ten se nevyjadřuje, neřeší, nemá náměty. Prostě jak je zvyklý ve své profesní pozici. Občané, vstupující do politického dění, se nijak neprezentují. Není zjevné jejich mínění k dané problematice, vyjadřovací schopnosti ani vize. Myšlenka, že jsou přece známí svému okolí, je zcestná. Zastupitel, který přizná, že "každá koruna je dobrá" do tohoto týmu rozhodně nepatří.

Lídři se ohání průměrným věkem kandidátů. Podstatné je, co po příslušníku strany, hnutí zůstává. Jak se strana jako celek vypořádá se svými sliby. Ohánět se genderovou politikou je pro realizaci cílů také nešťastné řešení. Komunální politik buď je, nebo není schopný vizi změnit v realitu. Pohlaví s tím má málo společného. Ještě bych rád připomenul, že politici, zejména ti co se rekrutují z řad příslušníků správního systému, se rádi ohánějí tituly. Tak titul a schopnosti či osobnostní vlastnosti se spolu mohou zcela míjet. Pro vstřícnost, empatii, odpovědnost, jimiž by měl politik oplývat, to není určující prvek.

Starosta města na posledním jednání ZMM konstatoval: „Zvládli jsme volební období dobře. Postavilo se toho dost. Občané sem nechodí, asi jsou spokojení.“ Já myslím, že většina občanů si bude pamatovat restrikci přechodů pro chodce v centru města, protože ta je nejvíce vidět. Politiky jsou plná média. Politici se občanů neptají, staví je před hotovou věc. Do politiky se nechodí pracovat pro občany ale získávat pro sebe. Občané se ve volbách chytají nových jmen ale bezvýsledně. Když se někoho zeptám na komunální problematiku, mávne rukou. Proto občany politika nezajímá. Konečně, lze to vyčíst i z kritických článků, které se v místních médiích občas objeví.

Za několik dní tedy budeme mít možnost ovlivnit správu městských reálií na další 4 roky. Vždycky věřím, že se věci změní k lepšímu, zatím se tak nestalo. Proto je třeba navštívit volební místnost a hlavně, u volby přemýšlet.