MN 13.7.2016

V jednom z posledních vydání Milevských novin jsem se dočetl, že dva členové městské rady podali trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu šíření anonymních zpráv, které se jim zdály příliš příkré. Příslušník politického hnutí, zvláště pak zastupitel, je veřejnou osobou a musí očekávat, že bude víc pod kontrolou občanů. Tuto činnost vykonává zástupce občanské společnosti dobrovolně, nikdo jej v tomto rozhodnutí neomezoval. Veřejná pracovník je tzv. exponovanou osobou. Tento termín zavádějí i některé bankovní domy a vyjadřuje se tím vyšší míra rizika. České právo kodifikuje pojem urážka na cti jako přestupek proti občanskému soužití. Závažnější útoky na čest a důstojnost druhého hodnotí jako trestný čin pomluvy. Sníženou míru ochrany před urážkou na cti kritikou mají ale osoby veřejného zájmu. Pro ně platí pravidlo: “Je-li kritika vzhledem ke všem okolnostem přiměřená, věcná a konkrétní, je kritikou oprávněnou, která do osobnostních práv nezasahuje.“

Působení politické reprezentace v Milevsku s sebou nese nevyzpytatelné aspekty. Na listopadovém zasedání zastupitelstva se mj. projednávalo uveřejnění záznamu zasedání v místní kabelové síti. Jenže reportáž nesmí přesáhnout délku 2.5 hodiny. Šlo o to, jak záznam upravit. Starosta obce navrhoval zásah, který nepoškodí znovuvolitelnost zastupitelů?! Tedy uveřejnit jenom to žádoucí, pozitivní. Jakýkoliv zásah do mediální prezentace veřejným orgánem, která pozmění její obsah je ale považován za cenzuru. A ta je v tomto státě nepřijatelná. Stačí nahlédnout do zákona 64/1968 Sb., která je stále v platnosti. Proč si zastupitelé chtějí vylepšovat svůj profil zásahem do kamerového záznamu? Někteří z nich nejsou významně aktivní, jejich vyjádření marně hledám v zápisu ze zastupitelstva či komisí při radě města. Zato ve společenském prostředí, s veselým kalíškem v ruce, jsou dost hlasití. Bohužel, nikdo z přítomných nic nenamítal. Milevsko má opoziční strany ale nikoliv opozici. Záležitost znovuzvolení je věcí občanů a voleb. Komunální politici ji mohou ovlivnit odvedenou prací v roli zástupců v samosprávě. Tento princip není třeba měnit.

Mezi občany se v minulosti hojně diskutovalo o obsazování řídící pozice Služeb města Milevska. Po volbách v roce 2010 se k situaci kriticky vyjádřili sami někteří zastupitelé. Kritika byla uvedena v článku „Politik rázem ředitelem“, který vyšel v čísle 46/2010 Milevských novin. V září 2014 jsem se dotazoval na zastupitelstvu na situaci v řízení SMM v souvislosti s končící koaliční smlouvou. Jmenování do řídící pozice ve společnosti SMM bylo totiž s touto smlouvou spjato. Kupodivu, i kritici z řad zastupitelů obhajovali aktuální stav jako žádoucí s odkazem právě na uvedený dokument. Neznám nikoho z řad občanů, kdo by s tímto jmenováním souhlasil. Inu, dej funkci protivníkovi a bude ti přáno.

Loni začátkem roku podal demisi tehdejší vedoucí městského úřadu. Dotázal jsem se jednoho ze zastupitelů na důvod. Dozvěděl jsem se, že je to tajné?! Roli zde hrálo osobní selhání. Tento pracovník již delší dobu neodpovídal požadavkům na svoji pracovní pozici. O odvolání se ale nediskutovalo. Nakonec se starosta obce vyjádřil, že to jinak nejde. Prostě, funkcionář nemůže být bez funkce. Dokonce mu vedení města poděkovalo za dobrou práci. Před několika lety muselo v důsledku transformace odejít z místního strojírenského závodu mnoho zkušených pracovníků. Nebyla to jejich vina a nikdo jim nepoděkoval. Dokonce mám i zkušenost, že následný provozní problém padne na hlavu právě toho, co byl odejit. Stručný výčet konání samosprávy vede logicky k faktu, že řada občanů je vůči reprezentaci města oprávněně kritická. Mezilidské vztahy v obci se zhoršují s každým volebním obdobím. Podílí se na tom i rozhodování komunálních politiků. Občané volili po dlouholeté zkušenosti změnu, která ale nenastala. V této situaci je třeba si položit otázku, proč dlouholetý aktivista a novinář, Josef Luxemburg, nebyl nominován do redakční rady Milevského zpravodaje, když tato rada nemá nikoho kvalifikovaného ani zkušeného pro tuto činnost?

Délka volebního období nebyla zvolena náhodně. Vychází ze statistik výkonnosti zahrnutých v japonských modelech řízení. Častou, z hlediska efektivity tou nejhorší, variantou v Milevsku je právě definitíva. Tedy jmenování do funkce s představou neodvolatelnosti. Jaké problémy tento statut působí je známo z místního školství. Někteří občané působí v komunální politice dlouhodobě. To s sebou nese i pocit nedotknutelnosti, budování kultu osobnosti. Pokud taková situace nastane, není takový občan připraven na veřejnou misi.

Pracuji v mezinárodním prostředí. Setkávám se s množstvím cizozemců, někteří ani nejsou občany Evropské unie. Jak mám těmto lidem vysvětlit, že jsem součástí systému, který selhává na osobnostní úrovni.