MN 11.10.2017

Učitelé se hlásí o svá práva. Dosáhli valorizace příjmů o 15%. Kdo by je nechtěl. Být učitelem je společensky záslužná pracovní činnost. Ovlivňuje celou populaci, její chování, postoje, vztah k práci. Sám jsem si ji vyzkoušel, ve školství jsem strávil 3 roky. Se svými zkušenostmi právě s touto profesí se chci podělit. Díky dlouholetým zkušenostem jsem pověřován také přípravou uchazečů ve zkušební době a setkávám se s absolventy.

Být učitelem není vždy jen příjemné. Díky uvolněné morálce adolescentů ale i postoji rodičů. Zadostiučiněním této práce je setkávat se s bývalými žáky na pracovišti, v roli vedoucích týmů poté, co úspěšně zakončili vysokoškolské vzdělání.

Učitelé zdůvodňují navýšení svých platů zárukou kvalitní přípravy budoucích absolventů. Někteří současní uchazeči o povolání z řad absolventů ve mě budí rozporuplné pocity. Neumí pracovat systematicky, neumí logicky uvažovat. Obojí působí v oblasti IT značné riziko. Nízká znalost matematiky a aplikované fyziky, schopnost praktického použití technologií nelze nahradit jen vysokým sebevědomím. Absolvent se chlubí maturitou z Výpočetní techniky ale má sporadické znalosti programovacích technik, nízko rozvinuté schopnosti algoritmizace, neznalost matematických metod pro modelování procesů. To vše završuje malá schopnost komunikace. Působí nevhodně, když dnešní absolvent střední školy ale i vysokoškolák má potíže s vyjadřováním v cizím jazyce a cizojazyčnou emailovou komunikaci zvládá jen na chatovací úrovni. Žádoucí uchazeči si najdou pozici rychle a na trhu tak zůstávají ti méně úspěšní.

Pokud uchazeč uspěje u výběrového řízení, ještě nemá vyhráno. Ne všichni, co prošli výběrem, musí projít zkušební dobou. Kandidát na odbornou pozici se může setkat se zkušebním projektem. Je žádoucí, aby prokázal, že to, o čem vedl diskusi s výběrovou komisí, umí také realizovat, že nemluvil "do větru."

Ke komunikaci ještě jedna poznámka. Je vhodné, aby si maturanti osvojili základní profesní komunikaci v cizím jazyce, zejména pokud budou chtít profesně uspět. Zcela jistě by se toto téma uplatnilo jako samostatná pasáž při výuce resp. jako maturitní otázka. Není výjimkou, když výběrová komise uchazeči navodí simulovaný telefonní hovor se zahraničním partnerem nebo požaduje vyjádření motivace k dané pozice. Může se stát, že se uchazeč dozví česky jen jména členů komise a je třeba, aby tam těch 30 či 40 minut neseděl jako ypsilon. Jde o to, aby později nedocházelo k trapným situacím. Žádný kolektiv, který si dlouhodobě buduje svoje profesní renomé, určitě nebude tolerovat, aby mu jej nevhodný projev začínajícího kolegy znehodnotil.

Na pracovním trhu nelze příliš spoléhat na osobní vztahy. Absolventi, kteří se uplatní v Milevsku díky osobním vazbám se s uvedenými požadavky zřejmě nesetkají. Místní prostředí, jeho reprezentace, má odlišné priority - i to je důvod vysokého průměrného věku v obci. Naučí se tu rutinní činnost, která je zde základní pracovní metodikou. Otázka zní: "Je to dost?" I zdejší zaměstnavatelé se rozhlížejí mimo Milevsko, pokud chtějí kvalifikovanou pozici obsadit už konečně odborníkem, zvlášť pokud má být jazykově vybavený.

Je žádoucí si uvědomit, že v reálném prostředí se nepracuje jen pro zajištění hmotných prostředků k živobytí či pocit funkční nadřazenosti. Významnou roli vedle uplatnění kvalifikace zastupuje, potřeba seberealizace, týmová spolupráce, dosažení cíle. Spíše k tomu má vzdělání vést. V místním školství pracují dlouhodobě stabilní týmy se zajištěním zázemím, definitívou. V tomto prostředí velmi častý jev. Nyní bude jistě žádoucí sledovat, do jaké míry se projeví valorizace platů, tato investiční pobídka, na vzpomínané kvalitě výstupu. Rád bych věřil, a určitě nejsem sám, že pozitivně.