MN 15.6.2016

Reaguji na článek vedoucího odboru regionálního rozvoje městského úřadu. Dlouholetý pracovník úřadu pojal svoji reakci na uveřejněný přístup občanky Jitky Chabrové ke své připomínce jako pohádku o zlu a dobru. Oprávněná kritika občanky se jej zjevně osobně dotkla.

Z obecného hlediska lze rozlišit tři zaměstnanecká pracovní prostředí. Správní systém a státem řízené organizace, ziskové prostředí bez strategického partnera a multikulturní prostředí. V každém se pracuje jinak. Multikulturním prostředím je Milevsko vlastně nedotčeno, nikdo jej sem nepřivedl. Na druhou stranu, rozpočtová sféra zde má výrazný vliv na zaměstnanost a pracovní návyky.

Jak funguje správní systém, všichni znají. Každý dospělý občan měl někdy možnost se s prací úředníků seznámit. Jejich pracovní činnost je řízena uplatněním zákonů a předpisů a tedy bude výrazně rutinní, protože zákony a předpisy vyjadřují shodnou platnost pro všechny. Nicméně rutinní činnost úřadu přerostla do stavu, v němž nelze požadovat nic jinak, než je zavedené. Občan, který se spokojí s poskytnutou službou, je hodným. Ten, co požaduje službu nezavedenou nebo úřední výkon realizovat jiným způsobem se snadno stane tím, komu je žádoucí dát najevo nepřízeň. Osobně jsem se s takovým přístupem setkal před několika lety při žádosti o sociální příspěvek. Šlo to až poté, co jsem si prostudoval zákon a doložil svůj požadavek jeho příslušným článkem. Úředníka totiž nelze snadno obejít tak, jako si mohu vybrat jiného dodavatele služby řemeslné. Fakt, že zástupce samosprávy reaguje na kritiku veřejně, personifikací do fiktivní sféry, je způsoben tím, že si málo občanů veřejně stěžuje. S nespokojeností práce úředníků z řad občanů se setkávám neveřejně v nezanedbatelném množství.

Kritizovaný přístup pracovníků odboru regionálního rozvoje k námitce občanky. Zveřejnění na úřední desce se pracovník úřadu zbaví legislativně svoji povinnosti, ale kolik občanů bude pravidelně sledovat úřední desku, zda je úřad oslovil? Mnozí občané možná ani neví, že tato forma komunikace je legitimní. Úředník má možnost a dokonce povinnost oslovit občana především zasláním zprávy do datové schránky. Mimo to, městský úřad využívá roznáškovou službu pro doručování úřední agendy do vlastních rukou. Mohl ji využít i v tomto případě pro ty, co datovou schránku nemají. Jako nejhodnější způsob se mi však jeví ten, že by si zastupitelé rozdělili rovným dílem oznámení mezi sebe a osobně by navštívili občany Jeřábkovy ulice. Byl by tak zachován rovný přístup ale především, zastupitelé by se osobně seznámili s těmi, jež jim umožnili vykonávat mandát. Alespoň by tak naplnili poslání, k němuž se zavázali veřejným slibem.

Úřad je pracoviště poskytující služby občanům. Lze tedy nanejvýš očekávat, že jeho zaměstnanci se budou s občany stýkat a stěží se tomuto kontaktu lze vyhnout. Při osobním kontaktu s pracovníky správního systému mám ale obvykle pocit zcela opačný. Jsem tam jaksi navíc.